บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่:

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด

          บริษัทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น จำหน่ายพัดลม NMBพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB, พัดลมระบายความร้อน, พัดลม NMB, จำหน่ายพัดลม NMB, NMB FAN MOTOR, งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า, Cooling Fan
          หลังจากนั้นทางบริษัทฯได้คิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหา ที่เกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง การซ่อมบำรุง เป็นช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

DC Axial Fans
      - NMB FAN MOTOR 3612KL พัดลม NMB รุ่น 3612KL
      - NMB FAN MOTOR 1606KL พัดลม NMB รุ่น 1606KL
      - NMB FAN MOTOR 3110KL พัดลม NMB รุ่น 3110KL
      - NMB FAN MOTOR 2410ML พัดลม NMB รุ่น 2410ML
      - NMB FAN MOTOR 1608KL พัดลม NMB รุ่น 1608KL

AC Axial Fan
      - NMB FAN MOTOR 5915PC พัดลม NMB รุ่น 5915PC
      - NMB FAN MOTOR 4715MS พัดลม NMB รุ่น 4715MS
      - NMB FAN MOTOR 4710PS พัดลม NMB รุ่น 4710PS
      - NMB FAN MOTOR 3115PS พัดลม NMB รุ่น 3115PS
      - NMB FAN MOTOR 3110RL พัดลม NMB รุ่น 3110RL

 

 

สนใจติดต่อ
บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +662 181 7684, +668 1815 8637
แฟกซ์ : +662 181 7685
อีเมล์ : nitta@nitta.co.th
เว็บไซต์ : nittathailand.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.nitta.co.th
เว็บไซต์ : www.nmbfanmotor.in.th

1809
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag